Р

Радко Поптодоров – ОЩЕ ЗА ЛИЧНОСТТА НА ИВАЙЛО

Радко Поптодоров – НОВА ВЕРСИЯ ЗА ДЕСНИЦАТА НА СВ. ИВАН РИЛСКИ В ПОСЛЕДНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ

Радослав Вечерка – К ТОЛЬКОВАНИЮ ЯЗЫКОВЫХ НОРМ ПРЕСЛАВСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ШКОЛЫ

Радослава Трифонова – КЪМ ХИПОТЕЗАТА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ЖИТИЕН ТЕКСТ ЗА СВЕТИ КНЯЗ БОРИС

Рашо Рашев – ВТОРАТА ВОЙНА НА ЦАР СИМЕОН СРЕЩУ ВИЗАНТИЯ (913-927) КАТО ЛИТЕРАТУРЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТ

Рашо Рашев – ЗА ИМЕТО “МАДАРА”

Рашо Рашев – КОРАБЪТ КАТО СИМВОЛ В ПРЕСЛАВ ПРЕЗ Х ВЕК

Рашо Рашев – ЦАР СИМЕОН – “НОВ МОЙСЕЙ” ИЛИ “НОВ ДАВИД”

Рашо Рашев – ЦАР СИМЕОН – АДЕПТ И ОПОНЕНТ НА “ГРЪЦКИЯ МОДЕЛ”

Регина Койчева – В ТЪРСЕНЕ НА ХИМНОГРАФСКОТО НАСЛЕДСТВО ОТ РАВНОАПОСТОЛА НАУМ

Регина Койчева – ХИМНОГРАФСКАТА ДЕЙНОСТ В ПЛИСКА

Регина Койчева – СТАРОБЪЛГАРСКАТА ХИМНОГРАФИЯ И ЕПИГРАФИКА КАТО ЕЗИКОВИ ДОКУМЕНТИ

Ренета Александрова – МОТИВИРАЩИ ПРИЗНАЦИ ПРИ НОМИНАЦИЯТА НА ДИВИТЕ ЖИВОТНИ

Росица Ангелова – ИСТОРИЯ НА ПЕТДЕСЯТНАТА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ (1920 – 1928)

Ростислав Станков – ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЛЕКСИКОЙ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ПЕРЕВОДА ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА: ОБРАЗЬНHКЪ, ОБРАЗЬНHЦА

Ростислав Станков – СЛОВО ПАЛЭЯ В ДРЕВНЕЙ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Ростислав Станков – ГЛОССЫ В РАННЕМ СЛАВЯНСКОМ ПЕРЕВОДЕ ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА

Ростислав Станков – ДРЕВНЕБОЛГАРСКИЙ ПЕРЕВОД ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА И АРХИВСКИЙ ХРОНОГРАФ

Ростислав Станков – ДРЕВНЕБОЛГАРСКИЙ ПЕРЕВОД ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА И ХРОНОГРАФПО ВЕЛИКОМУ ИЗЛОЖЕНИЮ

Ростислав Станков – ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЛЕКСИКОЙ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ПЕРЕВОДА ХРОНИКИГЕОРГИЯ АМАРТОЛА: МНИМЫЕ РУСИЗМЫ

Ростислав Станков – ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЛЕКСИКОЙ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ПЕРЕВОДА ХРОНИКИГЕОРГИЯ АМАРТОЛА: МНИМЫЕ РУСИЗМЫ (2)

Ростислав Станков – ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЛЕКСИКОЙ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ПЕРЕВОДА ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА: МНИМЫЕ РУСИЗМЫ (3)

Ростислав Станков – ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЛЕКСИКОЙ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ПЕРЕВОДА ХРОНИКИГЕОРГИЯ АМАРТОЛА: ГРHДЬ, ГРHДHТH

Ростислав Станков – О ЛЕКСИЧЕСКИХ МОРАВИЗМАХ В ДРЕВНИХ СЛАВЯНСКИХ РУКОПИСЯХ (3)

Ростислав Станков – К ПРОБЛЕМЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВНЕЙШЕГО СЛАВЯНСКОГО ПЕРЕВОДА ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА

Ростислав Станков – О ЛЕКСИЧЕСКИХ МОРАВИЗМАХ В ДРЕВНИХ СЛАВЯНСКИХ РУКОПИСЯХ

Ростислав Станков  ЕЩЕ РАЗ О ГЛАЗАТЫХЪ

Ростислав Станков – ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКУЮ ПИСЬМЕННОСТЬ В ХІІ-ХІV ВВ. И ПРОБЛЕМА ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДОВ С ГРЕЧЕСКОГО

Ростислав Станков – ПРОБЛЕМА “ПРЕСЛАВСКОЙ” И “КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОЙ” ЛЕКСИКИ В ДРЕВНЕБОЛГАРСКОМ ПЕРЕВОДЕ ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА

Ростислав Станков – К ПРОБЛЕМЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ МОРАВИЗМОВ: БАЛHH ‘ВРАЧ, ВРАЧЕВАТЕЛЬ, ЗАКЛИНАТЕЛЬ’

Ростислав Станков – ГЛОССЫ В ДРЕВНЕБОЛГАРСКОМ ПЕРЕВОДЕ ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА (2)

Ростислав Станков – ГЛОССЫ В ДРЕВНЕБОЛГАРСКОМ ПЕРЕВОДЕ ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА (3)

Ростислав Станков – НАБЛЮДЕНИЯ НАД СИНТАКСИСОМ ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО ПЕРЕВОДА ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА

Ростислава Тодорова – НЕТВАРНАТА СВЕТЛИНА КАТО АТРИБУТ НА ВИЗАНТИЙСКИЯ ИКОНОГРАФСКИ ОБРАЗ

Ростислава Тодорова – ОТ СЛОВО КЪМ ОБРАЗ: КОЯ Е ПЪРВАТА ИСИХАСТКА МАНДОРЛА?

Ростислава Тодорова – „ОБРАТНА” ПЕРСПЕКТИВА VS. ЛИНЕЙНА ПЕРСПЕКТИВА

Ростислава Тодорова – „ВЪ НАЧАЛѢ БѢ СЛОВО”: ЕДНА НЕПУБЛИКУВАНА ИКОНА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” НА ШУМЕНСКИЯ ЗОГРАФ НИКОЛА ВАСИЛЕВ

Ростислава Тодорова – ВТОРИЯТ ЦАРЕВГРАД МЕЖДУ IX И XIX В.: ВЪЗРОЖДЕНСКАТА ИКОНОГРАФИЯ НА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Румен Ваташки – ФРАНЦИСКАНСКАТА МИСИЯ В БЪЛГАРИЯ 1245-1595

Румяна Златанова – ЖИТИЯТА НА ДВАНАДЕСЕТТЕ ПРОРОЦИ И ПРЕСЛАВСКИЯТ ИМ ПРЕВОД

Румяна Малчева – ЛЕТНИ СЕДЕНКАРСКИ ПЕСНИ ОТ С. МАРКОВО (ШУМЕНСКО)

Румяна Малчева – ЛЕЧИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ

Румяна Малчева – ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО ВЪРХУ НАУКАТА