НЦ “Преславска книжовна школа” е изследователски център към Шуменски университет.  В него си сътрудничат учени от различни области на познанието, свързани с културата на българското и славянското средновековие.
Тук можете да намерите информация за нас и за дейността ни.

Издания

*Том 1 – 1995
Том 2 – 1997
Том 3 – 1998
Том 4 – 1999
Том 5 – 2000
Том 6 – 2002
Том 7 – 2003
Том 8 – 2005
Том 9 – 2006
Том 10 – 2008
Том 11 – 2011
Том 12 – 2012
Том 13 – 2013
Том 14 – 2014
Том 15 – 2015
Том 16 – 2016
Том 17 – 2017
Том 18 – 2018
Том 19 – 2019
Том 20 – 2020
Том 21 – 2021
Том 22 – 2022
Том 23 – 2023
Книга 1 – 2003
Книга 2 – 2004
Книга 3 – 2005
Книга 4 – 2006
Книга 5 – 2012
Книга 6 – 2015
Книга 1 – 1999
Книга 2 – 2005
Книга 3 – 2017
1. TRIANTAFYΛΛO
2. ФИЛОЛОГИЯ
И ТЕКСТОЛОГИЯ
3. QUADRIVIUM  
4. TEMPUS FUGIT
5. ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Акы бъчела
любодѣльна

Медиевистични
изследвания

*Поредицата “Преславска книжовна школа” е индексирана и в Central and Eastern European Online Library (CEEOL).


Автори

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  A-Z