Преславска книжовна школа – том 5 – 2000

Христо Трендафилов – ТОТЮ ТОТЕВ И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

  1. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Васил Гюзелев – ВИЗАНТИЙСКИ “РАЗКАЗ КАК БЪЛГАРИТЕ СТАНАХА ХРИСТИЯНИ” ЧРЕЗ ПОКРЪСТИТЕЛ ЗОГРАФ И ФИЛОСОФ

Георги Бакалов – ХРИСТИЯНСКИ ТРАДИЦИИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ДО ПОКРЪСТВАНЕТО

Vera N. Zalesskaya – QUELQUES SCULPTURES CONSTANTINOPOLITAINES INEDITES DE L’ANCIEN INSTITUT RUSSE D’ARCHЙOLOGIE А CONSTANTINOPLE

Валери П. Степаненко – БОГОМАТЕРЬ НИКОПЕЯ И СВЯТЫЕ ВОИНЫ

Алла И. Романчук –  ЗНАКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПЛИСКИ И  МЕТКИ НА ЧЕРЕПИЦЕ ХЕРСОНА

Павел Георгиев – НАЧАЛОТО НА КРЪСТОКУПОЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

Стефан Бояджиев – НОВО ТЪЛКУВАНИЕ НА РАННОБЪЛГАРСКИЯ МАНАСТИР В МЕСТНОСТТА “ЧЕРЕШЕТО” ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Стоян Витлянов – НОВООТКРИТИ ЦАРСКИ СГРАДИ ОТ IХ – Х ВЕК ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Стела Дончева – МЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА НЯКОИ ЦЪРКВИ ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Тодор Балабанов – ЗА СЕМАНТИКАТА НА ЕДИН ГРЪЦКИ НАДПИС ОТ МАНАСТИРА ПРИ С. ЧЕРНОГЛАВЦИ, ШУМЕНСКО

Иван Йорданов – НОВИ НАХОДКИ НА ВИЗАНТИЙСКИ ПЕЧАТИ  (IХ-Х в.) ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

Людмила Дончева-Петкова – КРЪСТОВЕ-ЕНКОЛПИОНИ С ФИЛИГРАННА УКРАСА

Женя Жекова – КРЪСТЪТ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ МОНЕТИ

 

  1. ФИЛОЛОГИЯ И ИЗКУСТВО

Виктор Бичков – ФЕНОМЕНЪТ НА СТАРОРУСКОТО ЕСТЕТИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ

Донка Петканова – ЛУНАТА В СРЕДНОВЕКОВНАТА ЛИТЕРАТУРА И ВЪВ ФОЛКЛОРА

Боряна Велчева – СТАРОБЪЛГАРСКОТО тръмы ‘КОННА ЧЕТА’

Мария Тихова, Елена Иванова – БѢСЪ-ът В ПРЕДСТАВИТЕ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ЧОВЕК И СЕМАНТИКАТА МУ В ДИАХРОНИЯ

Анна Тотоманова – ТЕКСТОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ВАТИКАНСКИЯ ПАЛИМПСЕСТ

Николай Николов – ГЛАГОЛИТЕ composita В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПЪЛЕН ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВ. КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ

Грета Стоянова – ЦЪРКОВНОТО СКАЗАНИЕ В КОНТЕКСТА НА СТАРОБЪЛГАРСКИ ПРЕВОДНИ ТЕКСТОВЕ ОТ IХ-Х ВЕК

Христо Трендафилов – ТРИ НЕПУЛБИКУВАНИ ПРЕПИСА НА ТРАКТАТА “ЗА БУКВИТЕ” ОТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Спартак Паскалевски – НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЛИЧНОСТНИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИЯ ИПОСТАС НА ЦАР  СИМЕОН

Веселин Панайотов – ЧИСЛОВАТА СИСТЕМНОСТ В СЛОВО ЗА КРЪСТНОТО ДЪРВО НА ПРЕЗВИТЕР ЙЕРЕМИЯ

Цветанка Янакиева – ПЕРГАМЕНТЕН ПСАЛТИР ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХIV ВЕК ОТ ШУМЕНСКИЯ ИСТОРИ-ЧЕСКИ МУЗЕЙ

Пламен Павлов, Венелин Грудков – СВ. ИСАЙ СЕРСКИ И НЕГОВОТО ЖИТИЕ

 

III.   БОГОСЛОВИЕ

Юлиян Великов – ХРИСТИЯНСКИЯТ ОБРАЗ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ИКОНОБОРЦИТЕ

Димитър Митев – ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПРОТ. ГЕОРГИ ФЛОРОВСКИ ЗА СЪЩНОСТТА НА ИКОНОБОРЧЕСКИТЕ СПОРОВЕ

Трендафил Кръстанов – СЕДАЛИЩА НА ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ АРХИЕПИСКОПИ-СВЕТЦИ (МЕТОДИЙ И ИОАН МОРАВСКИ И КЛИМЕНТ ВЕЛИЧКИ)

Ангел Кръстев – ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ЖИТИЯТА, СЛУЖБИТЕ, ОБРАЗИТЕ И ТВОРЧЕСТВОТО НА СВ. НАУМ ОХРИДСКИ

Илонка Стоянова – ЗА КАНОНИЗАЦИЯТА НА СВЕТИИТЕ

Протоиерей Радко Поптодоров – ОЩЕ ЗА ЛИЧНОСТТА НА ИВАЙЛО

Архимандрит Павел Стефанов – НОВ ПОГЛЕД КЪМ УНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА И РИМСКАТА ЦЪРКВА ПРЕЗ ХIII ВЕК

Тодор Събев – ЦЪРКОВНО-КАЛЕНДАРНИЯТ ПРОБЛЕМ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ХХ ВЕК

Сава Сивриев – ЗА ОБРАЗИТЕ ИЗ КНИГА ПСАЛТИР В “ХИЖИ” НА АТАНАС ДАЛЧЕВ