Преславска книжовна школа – Том 4 – 1999

Нели Василева – НАЙ-СТАРИЯТ БЪЛГАРСКИ ПРЕПИС НА “ЛЕСТВИЦАТА” – ДАТИРОВКА И ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Тодор Балкански – СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ. МИСТИФИКАЦИИ, ОНОМАСТИКА И ЛЕГЕНДИ

Иван Денев – ОБРАЗЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ, ОТРАЗЕН В ПРОПОВЕДНИЧЕСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Христо Трендафилов – ДИАЛОГЪТ ИВАН РИЛСКИ – ЦАР ПЕТЪР КАТО ИСТОРИОСОФСКИ ФАКТ

Стефан Мутафов – СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ КАТО СРЕДНОВЕКОВЕН ЛЕЧИТЕЛ

Цанко Цанев – НЯКОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ЦАР ПЕТЪР И ТЯХНОТО ВРЕМЕ

Лила Мончева – РУСКАТА УСПОРЕДИЦА НА ЖИТИЙНИЯ МОТИВ “МОНАХ-ЦАР”

Веселин Панайотов – ИГУМЕН ДАВИД И МОНАХ ДАВИД РИЛСКИ

Радко Поптодоров – НОВА ВЕРСИЯ ЗА ДЕСНИЦАТА НА СВ. ИВАН РИЛСКИ В ПОСЛЕДНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ

Веселин Панайотов – ЗА “НАРОДНОТО” ЖИТИЕ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

Анна-Мария Тотоманова – ПРЕВОДИ НА ТВОРБИ ЗА ИВАН РИЛСКИ

 

ІІ. ПРЕСЛАВСКА КНИЖОВНА ШКОЛА

Грета Стоянова – СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СЪКАЗАНЫЕ ЦРЬКЪВЬНОѤ

Тотю Тотев – ЦЪРКВА КРАЙ РУМСКА РЕКА ВЪВ ВЪНШНИЯ ГРАД НА ПРЕСЛАВ

Величка Йорданова, Елена Иванова – ЛИЧНИТЕ ИМЕНА В СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ ОТ Х-ХІ ВЕК

Веселин Панайотов, Николай,Николов – ЗАВЕТНИЯТ ТЕКСТ В СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА КНИЖНИНА (ОПИТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ)

Христо Трендафилов – “НЕБЕСА” ИОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО И ДРЕВНЕСУССКИЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕНТРЫ