О

Олга Пърличева – КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ХРИСТИЯНСКИЯТ КОД В ОРАТОРСКАТА ПРОЗА / ПУБЛИЦИСТИКА / НА ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ / С ФОКУС ВЪРХУ ДВЕ СЛОВА: „ЗА СВЕТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” И ЗА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Олег Жолобов – ПРАСЛАВЯНСКИЙ ИМПЕРФЕКТ НА *-T И *-TI В ДРЕВНЕРУССКИХ КОДЕКСАХ