Маргиналии – книга 3 – 2017

Паремиологически жанрови форми в средновековните паратекстове

Данко Георгиев

 

УВОДНИ ДУМИ

ФОРМУЛИ БЛАГОСЛОВИИ В СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ПАРАТЕКСТОВЕ

ФОРМУЛИ КЛЕТВИ В СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ПАРАТЕКСТОВЕ

ПРИСЪСТВИЕ НА ФОРМУЛИ ОТ ПОСЛОВИЧЕН ТИП В МАРГИНАЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ