Глѫбины кънижныѩ – книга 5 – 2012

СЛУЖЕБЕН МИНЕЙ ЗА АПРИЛ
(РЪКОПИС № 316 ОТ СБИРКАТА НА ЦИАИ – СОФИЯ)

Десислава Иванова

 

Предговор

КОДИКОЛОГИЧНИ И ПАЛЕОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ НА РЪКОПИС № 316 ОТ СБИРКАТА НА ЦИАИ – СОФИЯ

Съдържание на РЪКОПИС № 316 ОТ СБИРКАТА НА ЦИАИ – СОФИЯ

Текст на РЪКОПИС № 316 ОТ СБИРКАТА НА ЦИАИ – СОФИЯ