магистър Йордан Арнаудов

Роден 1989 г. в гр. Шумен. Завършва бакалавърска степен по специалност „История“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Придобива магистърска специалност „Управление на археологически обекти“ в University College London през 2018 г.

По време на обучението си в магистърската програма се подготвя теоретично и практически в няколко направления. По-конкретно изучава управление на археологически обекти, работа с артефакти и сбирки и презентиране както в музеите, така и на място в археологическите обекти, заедно с интерактивно ангажиране на посетителя в тях. Завършва обучението си с проучване и дипломна работа на тема „Реконструкция на надгробни могили: проучване на казуса Голяма свещарска могила“.

През пролетта на 2020 г. започва работа като научен секретар в НЦ „Преславска книжовна школа“.

 

Научни интереси

Стара история и тракология;

Археология;

Неинвазивни методи на проучване;

Консервация на археологически обекти и техните пейзажи;

Управление на археологически обекти.