Екип

проф. д-р Веселин Панайотов
проф. д.ф.н. Христо Трендафилов
проф. д.изк.н. Стефан Хърков
ст.н.с. II ст. д-р Павел Георгиев
доц. д-р Мария Тихова
доц. д-р Цветанка Янакиева
доц. д-р Десислава Иванова
доц. д-р Константин Константинов
доц. д-р Тодор Тодоров
доц. д-р Стефан Минков
доц. д-р Стела Дончева
гл. ас. д-р Николай Николов
гл. ас. д-р Грета Стоянова

 

гл. ас. д-р Анета Маринова
д-р Йорданка Москова
д-р Данко Георгиев
магистър Йордан Арнаудов
магистър Теменуга Христова
магистър Димитър Стойчев