Екип

Състав на Научния съвет на НЦ “Преславска книжовна школа”

проф. д-р Веселин Панайотов
проф. д.изк.н. Стефан Хърков

 

проф. д-р Стела Дончева
доц. д-р Десислава Иванова
 
доц. д-р Константин Константинов
доц. д-р Стефан Минков
доц. д-р Тодор Тодоров
доц. д-р Грета Стоянова
доц. д-р Анета Маринова
гл. ас. д-р Николай Николов
д-р Йорданка Москова
д-р Данко Георгиев
докт. Йордан Арнаудов

 д-р Тереза Герчева
ст. преп. Емануил Стоянов
ст. преп. Божидар Стоянов

Списък на асоциираните членове на НЦ ПКШ

Доц. д-р Цветанка Янакиева

Доц. д-р Павел Георгиев

Проф. д.ф.н. Христо Трендафилов

Проф. д-р Андрей Бояджиев

Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска

Проф. д.н.к. Мария Шнитер

Доц. д-р Антоанета Делева-Гранберг

Д-р Александър Горчев

Д-р Антония Панева

Маг. Теменуга Христова

д-р Румяна Вълчева

д-р Диляна Веселинова Грюн

Милен Шипанов

Айдън Алейдин

Списък на почетните членове на НЦ ПКШ

Проф. Уилям Федер

Проф. д-р Мария Спасова

Проф. Пиринка Пенкова-Люейер

Проф. д-р Ростислав Станков

Доц. Валентин Кулев

Чл. кор. проф. Иван Добрев

проф. д.ф.н. Анчо Калоянов

проф. д-р Тодор Моллов

Докторанти и студенти

Докт. Невена Георгиева

Иванина Петрова, IV к., БФ

Тодор Красимиров Тодоров, I к., БМ

Христина Стоянова, I к., БМ

Антоанета Ангелова , I к., БМ