Международен симпозиум “Християнство и книжнина” 24-25 октомври 2014 г.