ПРОГРАМА НА МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ЕЛИТАРНАТА КУЛТУРА НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО“

   Линк за онлайн участие:  https://meet.google.com/vox-oeuk-hfu

 

20 октомври 2022 г. (четвъртък) Археологически музей „Велики Преслав“ Конферентна зала

 

10:00 10:10 Откриване на Международния симпозиум

„ЕЛИТАРНАТА КУЛТУРА НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО“

 

10:10  – 10:25   Приветствия към участниците в Симпозиума

 

Приветствие от Ректора на Шуменския университет

„Епископ Константин Преславски“

 

Приветствие от Директора на Археологическия музей

„Велики Преслав“

 

20 октомври 2022 г. (четвъртък)

Археологически музей „Велики Преслав“

 

ПЪРВО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: проф. д-р Веселин Панайотов

 10:30 – 10:45 Димо Чешмеджиев (София) – Няколко бележки относно епархията „Морава“ след  Покръстването

10:45 – 11:00 Кирил Маринов (Университет в гр. Лодз, Полша) – За дивата и питомната маслина: българите в християнския  ойкумен  според  византийското  слово „За мира с българите“

11:00 – 11:15 Андрей Бояджиев (София) – Палеографията и езикът в Зографската електронна научноизследователска библиотека

11:15 – 11:30 Стефан Минков (Шумен) – Неизвестни документи за живота на Карел Шкорпил

11:30 – 12:00 Божидар Стоянов (Шумен), Емануил Стоянов (Шумен) – Фотограметричен метод при изследване на Кръглата църква

 

Дискусия 1200 – 1245

Обедна почивка 1245 – 1430

  

20 октомври 2022 г. ( четвъртъ к) Археологически музей „Велики Преслав“ Конферентна зала

 

 ПЪРВО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: проф. д-р Андрей Бояджиев

 14:30 – 14:45 Ростислав Станков (София) – Наблюдения над синтаксисом древнеболгарского перевода „Хроники Георгия Амартола“

14:45 – 15:00 Тодорка Георгиева (Силистра) – За субстантивацията на сложни прилагателни имена и причастия в старобългарския език

15:00 – 15:15 Веселка Желязкова (София) – Използването на двуезичните дублети при предаването на собствените имена в старобългарските библейски текстове

15:15 – 15:30 Ценка Досева (София) – Названия на музикални инструменти в ранната славянска химнография

Дискусия 15:30 – 15:45

Почивка 15:45 – 16:00

 

ВТОРО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: проф. д.и.н. Димо Чешмеджиев

 16:00 – 16:15 Димитър Кенанов (Велико Търново) –  Старецът Йоан Светогорец и преводът на св. Климент Охридски („Акатист на Пресвета Богородица“)

16:15 – 16:30 Ивелин Илиев (Силистра) – Протообрази и святост в старобългарската литература

16:30 – 16:45 Донка Илиева (Силистра) – Изразяване на отстъпка в произведенията на старата българска литература

16:45 – 17:00 Мария Ширяева (София) – Характерни особености на хронографската редакция на славянския превод на Александрията

17:00  – 17:15  Йорданка Москова (Шумен) – Тиванският цикъл в „Хрониката“ на Йоан Малала

17:15 – 17:30 Лили Щамлер (София) – Рецепция и интерпретация на „Първото послание на апостол Павел до Коринтяните“ в житията на юродиви светци през XIV век

Дискусия 17:30 – 18:30

 

21 октомври 2022 г. (петък)

  

21 октомври 2022 г. (петък) Археологически музей „Велики Преслав“ Конферентна зала

  

ПЪРВО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: проф. д-р Ростислав Станков

 9:30 – 9:45 Анчо Калоянов (Велико Търново) – „Солунската легенда“ – разказ за извоюването на Българската патриаршия в Преслав през 1156 г.

9:45 – 10:00 Теодора Георгиева (София) – Някои аспекти от външната търговия на средновековна България: юридическа регулация и стокообмен

10:00 – 10:15 Тодор Тодоров (Шумен) – Едно мнение за надписа на ичиргу боила Мостич и ситуацията в България през втората половина от 20-те години на Х век

10:15 – 10:30 Зарко Ждраков (София), Анета Тихова (Шумен) – Един първобългарски епиграфски паметник за Покръстването на българите

Дискусия 10:30 – 11:00

Почивка 11:00 – 11:15

 

ВТОРО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: проф. д-р Зарко Ждраков

 11:15 11:30 Павел Георгиев (Шумен), Кремена Стоева (Велики Преслав) – Амфората със старобългарски надпис- графит от „Манастирчето“ край Преслав

11:30 – 11:45 Веселин Панайотов (Шумен), Николай Николов (Шумен) – Кирилски епиграфски паметници от Черноглавския манастир от архива на Тодор Балабанов

11:45 – 12:00 Йордан Арнаудов (Шумен) – Изображението на тюлен от средновековния манастир край с. Равна

12:00 12:15 Стела Дончева (Шумен), Николай  Николов (Разград) – Оловен амулет с Горгона Медуза

Дискусия 12:15 12:45

Обедна почивка 12:45 – 14:00

 

21 октомври 2022 г. (петък) Археологически музей „Велики Преслав“

 

ПЪРВО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: доц. д.ф.н. Тодорка Георгиева

 14:00 – 14:15 Пиринка Пенкова (Калундборг, Дания) – Атанасий Александрийски и анти-аполинаризма

14:15 – 14:30 Николай Николов (Шумен), Иванина Петрова (Шумен) – Адективната деривация в старобългарския превод на „Огласителните слова“ на св. Кирил Йерусалимски (ономасиологични структури, книжовна норма, идиом)

14:30 – 14:45 Анета Николова (Велико Търново) – Към текстологията на тропарите в ранните славянски лекционарии

14:45 – 15:00 Данко Георгиев (Шумен) – Пътешестващите книги І (От библиотеката на А. Будилович до Шумен)

 

Дискусия 15:00 – 15:15

Почивка 15:15 – 15:30

  

ВТОРО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: доц. д-р Ценка Досева

15:30    –  15:45   Веселин  Панайотов  (Шумен)  –  Историческият аспект на химнографията

15:45    –  16:00   Десислава  Иванова  (Шумен)  –  Два  канона  на книжовника Пипин

16:00  – 16:15  Тереза Герчева (Шумен) – Един от създателите на славянския Октоих

16:15  – 16:30   Грета Стоянова (Шумен) – Участието на Пипин в служебен миней за февруари

16:45 – 17:00  Невена Георгиева (Шумен) – Подипс на химнографа Пипин в минеи за м. юли

 

Дискусия 1700 – 1715

 

17:15 – 17:30    Закриване на научната част от Международния симпозиум „ЕЛИТАРНАТА КУЛТУРА НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО“

17:30 – 19:30    Разглеждане на експозицията на Археологическия музей в гр. Велики Преслав

 

 22 октомври 2022 г. (събота)

 

Екскурзия до манастира „Свети Пантелеймон“ в Патлейна