Поредна експедиция по проект КИННПОР – до праисторически обект в с. Сушина и до раннохристиянска църква в с. Драгановец, Търговищко

В края на м. май 2022 г. екип от НЦ „Преславска книжовна школа“ с участието на студенти и преподаватели от ШУ проведе поредно теренно проучване на исторически обекти в Североизточна България. Конкретни цели бяха праисторическата могила Нуриюк, с. Сушина, и ранносхристиянската базилика в местността Манастира до с. Драгановец, обл. Търговище.