Участие в Кирило-Методиевски четения 2022

Членове на НЦ „Преславска книжовна школа“ взеха участие в традиционните Кирило-Методиевски четения на Катедра „Кирилометодиевистика“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, които се проведоха на 16 и 17 май 2022 г. Тази година Четенията бяха посветени на 150 години от рождението на проф. Йордан Иванов и на 140 години от рождението на проф. Стоян Романски. Общ доклад на тема „Атрибутивни и предикативни адективи в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски“ представиха гл. ас. д-р Николай Николов и студентката Иванина Петрова от спец. Българска филология (ШУ), а доц. д-р Анета Тихова участва заедно с проф. д-р Андрей Бояджиев от СУ с общ доклад на тема „Похвалното слово на Аркадий Кипърски за обновлението на храма на св. Георги в Лида“.