Експедиция до Пробития камък, с. Венчан, Провадийско

През м. ноември 2021 г. във връзка с работа по Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ екип от Шуменския университет проведе поредица от интердисциплинарни теренни проучвания на каменните феномени на териотрията на България, свързани с древни светилища. В експедициите освен членове от Научен център „Преславска книжовна школа“ се включи и астрофизикът и един от най-добрите астрофотографи в България Пенчо Маркишки (от катедра „Астрономия” на СУ „Св. Климент Охридски“), участваха и ст. преп. Божидар Стоянов (ФТН, ШУ), ст. преп. Емануил Стоянов (ФМИ, ШУ), както и трима студенти от спец. Българистика и медии при ФХН, ШУ. Обект на експедициите бе Пробитият камък до с. Венчан, Провадийско, намиращ се близо до останките от средновековния манастир до с. Равна. Внушителна панорама и изумителни гледки, следи от минали геологически и исторически епохи могат да се видят на и от Пробития камък. Пътят до там е стръмен и труден, поради сипеите и липсата на близка растителност. Но си заслужава да се види „окото на камъка“ отправено към вечността. Екипът изследва и засне детайлите от този каменен феномен и от обкръжението му, които явно представляват останки от древно светилище и вяра.