Теренно проучване в с. Аспарухово, Варненско

Поредно интердисциплинарно теренно проучване във връзка с работа по Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ проведе екип от Шуменския университет. Село Аспарухово, Варненско, (в древни времена познато и като Овчага, и като Ченге) ни привлече със съхранени традиции и предания. Основен обект бе църквата „Св. Параскева“, която е била преместена при строежа на язовира (1968-1978 г.), залял част от селото. Църквата пази около 40 икони с автор зограф Иван х. Василев от Габровския край, а няколко икони са дело на Козма Блаженов – наследник на старинен Дебърски зографски род. Екипът засне интериора и екстериора на храма, както и гробищните паметници до църквата.