Международен симпозиум “ЕПИГРАФИКА И МЕДИЕВИСТИКА” 29-31 октомври 2019 г., гр. Велики Преслав

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

НАУЧЕН ЦЕНТЪР “ПРЕСЛАВСКА КНИЖОВНА ШКОЛА”

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ“

 ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

С подкрепата на

НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

„КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО,

НАЦИОНАЛНА ПАМЕТ И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ“

Международен симпозиум

ЕПИГРАФИКА И МЕДИЕВИСТИКА

29-31 октомври 2019 г., гр. Велики Преслав


ПРОГРАМА

Откриване на изложба на художника Валентин Кулев „Образи“ 28.10.2019 г. (понеделник),

17.00 часа, Археологически музей „Велики Преслав“

 

 29 октомври 2019 г. (вторник)

0900 часа – Отпътуване от паркинга на магазин Lidl в гр. Шумен за Археологическия музей „Велики Преслав“

 

 29 октомври 2019 г. (вторник)

Археологически музей „Велики Преслав“

1000 – Откриване на Международния симпозиум “ЕПИГРАФИКА И МЕДИЕВИСТИКА” 1010 – 1025 Приветствия към Симпозиума

Благословия от Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан Приветствие от Кмета на гр. Велики Преслав

Приветствие от Ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

 

 29 октомври 2019 г. (вторник)

Археологически музей „Велики Преслав“

 

ПЪРВО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

СЪВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНИЯ УЪРКШОП ПО ЕПИГРАФИКА И СИГИЛОГРАФИЯ / INTERNATIONAL WORKSHOP IN EPIGRAPHY AND SIGILLOGRAPHY

Председател: проф. д.ф.н. Мирена Славова

1030 – 1055 Иван Йорданов (НАИМ-БАН, Филиал Шумен) – Шумен – водещ център на византийската сигилография / Ivan Yordanov “Shumen – a leading centre of Byzantine sigillography” (in Bulgarian, with translation)

1055 – 1120 Казимир Попконстантинов (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“) – Разнообразието на графичните системи в епиграфските паметници от ІХ – ХІ в. / Kazimir Popkonstantinov “The Variety of Writing Systems in the Epigraphic Monuments from 10.-11.c.” (in Bulgarian, with translation)

1120 – 1145 Женя Жекова (Регионален исторически музей – Шумен) / Zhenya Zhekova – “SiGiDoc (DOC for Byzantine Seals) of the Seals Collection of the Regional Museum of History – Shumen”

1145 – 1200 Почивка

1200 – 1215 Анчо Калоянов (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“) – „Слово за Поклонение на Кръста Христов“, произнесено от патр. Йоан Екзарх на 31 юли 914 г.

1215 – 1230 Христо Трендафилов (ШУ) – Симфония на великопреславските текстове от X в. (проект по тлеещ спомен от Пушкинския дом)

Дискусия 1230 – 1245

Обедна почивка 1245 – 1430

 

29 октомври 2019 г. (вторник)

Археологически музей „Велики Преслав“

 

ПЪРВО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: проф. д-р Ростислав Станков

1430 – 1445 Светлина Николова (Кирило-Методиевски научен център, БАН, София) Пространното житие на Константин-Кирил и патристичната литература

1445 – 1500 Веселка Желязкова (Кирило-Методиевски научен център – БАН, София) – Топонимите в старобългарския превод на Книга Изход

 1500 – 1515 Татяна Илиева (Кирило-Методиевски научен център, БАН, София) – Наблюдения върху лексиката на Книга на пророк Иеремия (по ръкопис F.I.461 от Руската национална библиотека – Санкт Петербург)

1515 – 1530 Николай Николов (ШУ) – Фразеология и речеви актове в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478)

Дискусия 1530 – 1545

Почивка 1545 – 1600

 

ВТОРО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: проф. д-р Светлина Николова

1600 – 1615 Мария Спасова (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“) – Беседа 2 от Златоустов Шестоднев (старобългарски превод или… „повествователно съчинение на Кирил Туровски“?)

1615 – 1630 Тодорка Георгиева (Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал – Силистра), Мария Томова-Михнева (Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал – Силистра) – Бог, цар и народ в Златоструй и Тържественик от XII век

1630– 1700 Димитър Кенанов (Велико Търново) – Първообразният Златоструй – състояние на проучванията

1700 – 1715 Татьяна Строковская (Университетский научный центр ОИЯИ, Дубна, Россия) – Истинный святой и истинный учитель: Климент Охридский о св. Константине-Кирилле

1715 – 1730 Елена Статева (Институт за балканистика с център по тракология, БАН) – Методий – архиепископ на Българската църква (според Пространното Климентово житие)

Дискусия 1730 – 1745

Почивка 1745 – 1800

 

1800 часа – Представяне на книгата на Анчо Калоянов „Славянската православна цивилизация

  1. Възкръсналият Велики Преслав (1037-1185) и възвърнатото царство на цар Иван Асен ІІ (1241-1308)“, Археологическия музей „Велики Преслав“

 

1830 – 2000 Коктейл на Кмета на Община Велики Преслав – д-р Александър Горчев Археологически музей „Велики Преслав“

2000 часа – Отпътуване от Археологическия музей „Велики Преслав“ до паркинга на магазин Lidl в гр. Шумен

 

 30 октомври 2019 г. (сряда)

 

0900 часа – Отпътуване от паркинга на магазин Lidl в гр. Шумен за Археологическия музей „Велики Преслав“

 

Археологически музей „Велики Преслав“

ПЪРВО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: проф. д-р Мария Спасова

930 – 945 Ростислав Станков (СУ “Св. Климент Охридски”) – Глоссы в древнеболгарском переводе Хроники Георгия Амартола

945 – 1000 Събка Богданова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Към характеристиката на лексиката на среднобългарския превод на Пандектите на Никон Черногорец (сложни думи)

1000 – 1015 Цветана Ралева (СУ „Св. Климент Охридски”) – За старобългарския превод на Житието на Йона и Варахисий в Макариевите чети-минеи

1015 – 1030 Жени Жикова (СУ “Св. Климент Охридски”) Nomina Agentis във Второ слово против арианите на Атанасий Александрийски в превод на Константин Преславски

Дискусия 1030 – 1100

Почивка 1100 – 1115

 

ВТОРО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: доц. д-р Ценка Досева

1115 – 1130 Веселин Панайотов (ШУ), Николай Николов (ШУ) – Представяне на научния архив на д-р Тодор Балабанов

1130 – 1145 Божидар Стоянов (ШУ), Емануил Стоянов (ШУ) – Фотограметричен подход за цифровизиране на епиграфски паметници

1145 – 1200 Веселин Панайотов (ШУ), Данко Георгиев (Регионална библиотека, Шумен), Стоян Георгиев (Регионална библиотека, Шумен), Николай Лазаров (Регионална библиотека, Шумен) – De visо

1200 – 1215 Константин Константинов (ШУ), Грета Стоянова (ШУ) – Новооткрит епиграфски паметник от Плиска

1215 – 1245 Стефан Пеев (Пловдив, Издателство „Контекст“) – Възможности на съвременната типография в помощ на старобългарската палеография

Дискусия – 1245 – 1300

Обедна почивка 1300 – 1400

 

ПЪРВО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: проф. д-р Веселин Панайотов

1400 – 1415 Регина Койчева (Институт за литература, БАН, София) – Старобългарската химнография и епиграфика като езикови документи

1415 – 1430 Ценка Досева (СУ„Св. Климент Охридски“) – Още веднъж за старобългарската Служба за пророк Илия

1430 – 1445 Тереза Герчева (Шумен) – За един съавтор на св. Климент Охридски

1445 – 1500 Десислава Иванова (ШУ) – Новооткрити имена в ЦИАИ 316

1500 – 1515 Иван Илиев (СУ „Св. Климент Охридски“, София) Книга на пророк Даниил и Преславската книжовна школа

Дискусия 1515 – 1530

Почивка 1530 – 1545

 

ВТОРО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: доц. д-р Зарко Ждраков

1545 – 1600 Стела Дончева (НАИМ-БАН, Филиал Шумен), Николай Николов (Разград) – Бронзов амулет с надписи от околностите на Плиска

1600 – 1615 Милена Катошева (Национален литературен музей, София) – Топоси на свещеното в периода на преход от езичество към християнство

1615 – 1630  Зарко Ждраков (НХА, София), Анета Тихова (ШУ) – За един „Шарап таш“ с кирилски надпис

1630 – 1645  Пиринка Пенкова-Люейер (Калундборг, Дания) – Сложни думи хапакси в Атонския превод на Словата против арианите

1645– 1700 Флорентина Бадаланова-Гелер (Великобритания) – Стар Завет и апокрифен фонд през Славянското средновековие

Дискусия 1700 – 1715

Почивка 1715 – 1730

 

ТРЕТО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: доц. д-р Зарко Ждраков

1730 – 1745 Стефан Пеев (Пловдив, Издатество „Контекст“) – Глаголицата и кирилицата – различия в подобието

1745 – 1800 Инна Димитрова (УНИБИТ – София; КМНЦ – БАН) – Някои проблеми по реконструкцията на първоначалната глаголица

1800– 1815 Пламен Орфеев (НХА, София) – Принос в епиграфиката: за византийския първообраз на подчертаната “бета”

1815– 1830 Невена Георгиева (ШУ „Епископ Константин Преславски“) – Новооткрит подпис на Д. Маринов в Повест за Варлаам и Йасаф ( по ръкопис РМ 3/14)

1830– 1900 Ивета Рашева (КМНЦ – БАН, София) – Образите на Св. Св. Кирил и Методий в четири лирически творби, издадени в България между 1870 и 1875 г.

Дискусия 1900– 1930

 

1930 часа – Отпътуване от Археологическия музей в гр. Велики Преслав до паркинга на магазин Lidl, гр. Шумен

 

31 октомври 2019 г. (четвъртък) Екскурзия до гр. Провадия

 

0930 часа – Отпътуване от паркинга на магазин Lidl в гр. Шумен за гр. Провадия

1630 часа – Отпътуване от Историческия музей в гр. Провадия до паркинга на магазин Lidl, гр.

Шумен

 

Международният симпозиум “ЕПИГРАФИКА И МЕДИЕВИСТИКА”се организира

от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Археологически музей „Велики Преслав“ и Община Велики Преслав в рамките на Националната научна програма

„Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.