Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (ННП КИННПОР), финансирана от МОН

Научен център „Преславска книжовна школа“ започна заедно с колеги от Факултета по хуманитарни науки при Шуменския унивреситет изследователска работа по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (ННП КИННПОР), финансирана от МОН. Проектът обхваща периода от 2018 до 2020 г. и е съвместен заедно със Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Българската академия на науките (БАН), Югозападния университет „Неофит Рилски”, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Техническия университет – София.