Х

Христо Трендафилов – “НЕБЕСА” ИОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО В ДРЕВНЕРУССКОЙ РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ: ОБЗОР СПИСКОВ

Христо Трендафилов – КРЪЖОЦИТЕ: ТОКАТА И ФУГА В ШУ МИНОР

Христо Трендафилов – ЛЪВ МАТЕМАТИК И КОНСТАНТИН-КИРИЛ

Христо Трендафилов – ТРИ НЕПУБЛИКУВАНИ ПРЕПИСА НА ХЕРСОНСКАТА ЛЕГЕНДА

Христо Трендафилов – ХРОНОГРАФИКОНЪТ  В  АРХИВСКИЯ  СБОРНИК

Христо Трендафилов – КИРИЛО – МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ СПОРЕД НАЙ-СТАРОТО ЖИТИЕ НА НАУМ

Христо Трендафилов – МАЛЪК УВОД В МИТА ЗА ЗЛАТНИЯ ВЕК

Христо Трендафилов – МЛАДОСТТА НА ЦАР СИМЕОН (893-927)

Христо Трендафилов – СИМВОЛНИТЕ ВОЙНИ НА ЦАР СИМЕОН

Христо Трендафилов – СИМЕОН В ПЛИСКА

Христо Трендафилов – СТРЕЛАТА НА ВРЕМЕТО И СРЕЛИТЕ НА ПРОСТРАНСТВАТА В БЪЛГАРСКИЯ СЕВЕРОИЗТОК ПРЕЗ IX-XI ВЕК

Христо Трендафилов – ТРИТЕ СМЪРТИ НА ЦАР ПЕТЪР

Христо Трендафилов – ЦАР СИМЕОН В НАЙ-СТАРОТО ЖИТИЕ НА НАУМ И В ЗЛАТОСТРУЯ

Христо Трендафилов – “БОГОСЛОВИЕ” ИОАННА ДАМАСКИНА В ПЕРЕВОДЕ ИОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО (“НЕБЕСА”) И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХІ-ХVІ ВВ.

Христо Трендафилов – “НЕБЕСА” ИОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО И ДРЕВНЕСУССКИЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕНТРЫ

Христо Трендафилов – АЛЕКСАНДЪР ПАНЧЕНКО – ИСТОРИК НА СЛАВЯНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Христо Трендафилов – ДИАЛОГЪТ ИВАН РИЛСКИ – ЦАР ПЕТЪР КАТО ИСТОРИОСОФСКИ ФАКТ

Христо Трендафилов – ИСТОРИЯ И БЛАГОЧЕСТИЕ: ДЕ СЕ Е ПОМИНАЛ КНЯЗ БОРИС-МИХАИЛ?

Христо Трендафилов – ПРЕСЛАВСКИ ИЗВОРИ ЗА ТРАКТАТА “ЗА БУКВИТЕ” НА ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Христо Трендафилов – ПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА КОНСТАНТИН-КИРИЛ ПО СУПРАСЪЛСКИ ПРЕПИС ОТ 1580 Г.

Христо Трендафилов – СЛАВЯНСКАТА ПАТРИСТИКА: ВЧЕРА, ДНЕС, УТРЕ (МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ)

Христо Трендафилов – ТОТЮ ТОТЕВ И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Христо Трендафилов – ТРИ НЕПУЛБИКУВАНИ ПРЕПИСА НА ТРАКТАТА “ЗА БУКВИТЕ” ОТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Христо Трендафилов – ХАЗАРСКАТА ПОЛЕМИКА НА КОНСТАНТИН-КИРИЛ И СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ОТ КРАЯ НА ІХ-ТИ – НАЧАЛОТО НА Х-ТИ ВЕК

Христо Трендафилов – ГОРАЗД  И  ПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА МЕТОДИЙ

Христо Трендафилов – КОНСТАНТИНОПОЛСКИЯТ ТЕКСТ

Христо Трендафилов – ДВА ЕТАПА НА ПРЕДВЪЗРАЖДАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

Христо Трендафилов – INDEX PHILOSOPHORUM. ФИЛОСОФИТЕ В ПРАВОСЛАВНОТО СЛАВЯНСТВО (IX-XV в.)

Христо Трендафилов – СИМФОНИЯ НА ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКАТА ПАТРИСТИКА ОТ IX – X ВЕК (ПРОЕКТ ПО ТЛЕЕЩ СПОМЕН ОТ ПУШКИНСКИЯ ДОМ)