Преславска книжовна школа – Том 9 – 2006

Владимир Вавржинек – КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РАЗВИТИИ ЧЕШСКОГО ОБЩЕСТВА

Имре Тот – СМЕНА ПАРАДИГМЫ В БОЛГАРИИ (886-990)

 

ФИЛОЛОГИЯ

Ростислав Станков – О ЛЕКСИЧЕСКИХ МОРАВИЗМАХ В ДРЕВНИХ СЛАВЯНСКИХ РУКОПИСЯХ

Уйлям Федер, Мария Спасова – PREPISVANE, POPRAVQNE, REDAKTIRANE I SVERKA NA SLAVQNSKIQ PREVOD NA TRI ZLATOUSTOVI   VELIKOPOSTNI SLOVA

Евгени Зашев – БИТ И ПРЕВОД – НАЗВАНИЯ НА ПРЕДМЕТИ ОТ ВСЕКИДНЕВИЕТО В СИНАЙСКИЯ ПАТЕРИК (ТОРБИ, КОШОВЕ, СЕЧИВА)

Петко ПетковЛЕКСИКАЛНИ И СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ ВАРИАНТИ В ТЕКСТА НА СКИТСКИЯ ПАТЕРИК

Павлина Върбанова – ПОВТАРЯЩИТЕ СЕ ЕВАНГЕЛСКИ ЦИТАТИ В ПАНДЕКТИТЕ НА АНТИОХ

Tsvetelina Hristova – TRANSLATION DECISIONS IN RENDERING GREEK SYNTAX IN PARALLEL TRANSLATIONS FROM THE SEVENTH CHAPTER OF THE ECCLESIASTICAL HIERARCHY OF PSEUDO-DIONYSIUS THE AREOPAGITE INTO OLD CHURCH SLAVONIC AND CHURCH SLAVONIC

Мая ИвановаПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ В РЪКОПИСЕН СБОРНИК ОТ РУСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА

Грета Стоянова – СЛАВЯНСКАТА АЗБУКА В АГИОГРАФСКИ ТЕКСТОВЕ ОТ ІХ-ХІІ ВЕК

Веселин Панайотов – ЦИКЪЛ СТИХИРИ В ЦВЕТНИЯ ТРИОД С ВЪЗМОЖЕН ПОДПИС НА МЕТОДИЙ

Бойка Мирчева – КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ – АВТОР НА ОРИГИНАЛНИЯ СЛАВЯНСКИ КАНОН ЗА ДИМИТЪР СОЛУНСКИ

Мария Тихова, Десислава Иванова19-ТА БЕСЕДА ОТ УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ – ВЪЗМОЖНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПРОЧИТИ

Христо Трендафилов – КИРИЛО – МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ СПОРЕД НАЙ-СТАРОТО ЖИТИЕ НА НАУМ

Лила Мончева – РАННЕБОЛГАРСКАЯ ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА В КОНТЕКСТЕ САНСКРИТСКО-ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ СТИЛЕВОЙ ТРАДИЦИИ

Йорданка Москова – ТРОЯНСКИЯТ ЦИКЪЛ В ТРАКТОВКАТА НА ЙОАН МАЛАЛА

Димитър ПеевПОРТРЕТНИ ОПИСАНИЯ И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ХРОНИКАТА НА ЙОАН МАЛАЛА

Александър Дюлгеров – ЦИТАТ ОТ “ИЛИАДА” В СТАРОБЪЛГАРСКИ ПРЕВОДЕН ТРАКТАТ

Ева Паласова – СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОДАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В СТАРОСЛАВЯНСКИХ ТЕКСТАХ

Анета Маринова – ЗА НЯКОИ НАЗВАНИЯ НА СРЕДСТВА И ОРЪДИЯ ЗА МЪЧЕНИЯ В ОБИКНОВЕНИЯ И В СТИШНИЯ ПРОЛОГ

Веселка Желязкова – НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ЛЕКСИКАТА НА СРЕДНОБЪЛГАРСКИТЕ ПРЕПИСИ НА КНИГА ИЗХОД

 

АРХЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, БОГОСЛОВИЕ

 Георги МайсторскиОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА РОЛЯТА НА КНЯЗ БОРИС–МИХАИЛ В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 889 ГОДИНА

Тотю Тотев – АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПРЕДСТОЛИЧНОМ ПРОШЛОМ ВЕЛИКОГО ПРЕСЛАВА

Женя Жекова – ПЕЧАТИ НА БОРИС-МИХАИЛ (864-889) ОТ СФРАГИСТИЧНАТА КОЛЕКЦИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Иван Йорданов – ПЕЧАТ НА ПЛИСКОВИСКИЯ АРХИЕПИСКОП ГЕОРГИ (886-889), НАМЕРЕН В СТОЛИЦАТА НА КОЦЕЛ

Гергана Илиева – ХРИСТИЯНСКИ НАДГРОБИЯ ОТ ПЛИСКА

Рашо Рашев – ЦАР СИМЕОН – АДЕПТ И ОПОНЕНТ НА “ГРЪЦКИЯ МОДЕЛ”

Константин Константинов – БИТОВАТА КУЛТУРА И “ПРЕСЛАВСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”

Стела Дончева – ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА МАНАСТИРСКАТА ПРАКТИКА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Мариан Виздал, Николай Николов – ЕПИГРАФСКИЯТ ПАМЕТНИК ОТ РОТОНДАТА В МИХАЛОВЦЕ В СВЕТЛИНАТА НА НОВИТЕ ПРОУЧВАНИЯ

Даниел Йорданов – ЛИТУРГИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ В РУБРИКИТЕ НА ЕНИНСКИЯ АПОСТОЛ