Н

Наталия Коссек – О ПРОТИВИТЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ В ЯЗЫКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЙОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО

Невена Гавазова – ЗА ЖИТИЯТА НА СВЕТИИТЕ И ТЕХНИЯ АГИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ

Невена Гавазова – „ИЗБОР ИЗБРАН ОТ КНИГИТЕ НА СВ. ЙОАН ЛЕСТВИЧНИК”. ТЕКСТОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

Невена Гавазова – ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК В ЗАЩИТА НА ИКОНИТЕ (СПОРЕД БЕСЕДА ЗА ПОСТА И СЪЛЗИТЕ, И ЗА ЧЕСТНИТЕ ИКОНИ)

Невена Гавазова – ЗА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ В СЛОВО КЪМ ПАСТИРЯ НА ПРЕП. ЙОАН ЛЕСТВИЧНИК

Невена Гавазова – ИЗ ЛЕКАРСКАТА ЧАНТА НА НАСТАВНИКА (по слово / степен 5 на книгата Лествица)

Невена Гавазова  ОГЪНЯТ НА РЕВНОСТТА. СТРАННИЧЕСТВОТО (СЛОВО / СТЕПЕН 3 НА КНИГАТА ЛЕСТВИЦА)

Невена Георгиева – ВЪПРОСЪТ НА ЙОАСАФ Кто есть твои владыка? И КАК ОТГОВОРЪТ ПРОМЕНЯ РЕАЛНОСТТА В ЕДНА ДЪРЖАВА

Невена Георгиева – МОЛИТВАТА НА ЙОАСАФ И СТРАНСТВАЩОТО ПОЗНАНИЕ (ПО РМ 3/14)

Невена Георгиева – ПРИТЧАТА ЗА ТРИМАТА ПРИЯТЕЛИ И НЕЙНИЯ ВЪЗМОЖЕН ДУАЛИСТИЧЕН ПРОЧИТ (В ПРЕПИС НА ПОВЕСТ ЗА ВАРЛААМ И ЙОАСАФ ОТ БИБЛИОТЕКАТА НА РИЛСКИ МАНАСТИР)

Невена Георгиева – СЪБОРИТЕ НА ИНДИЙСКИЯ ЦАР АВЕНИР И НЕГОВИЯТ СИН ЙОАСАФ – ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОСЛЕДИЦИ

Невена Георгиева – НОВООТКРИТ ПОДПИС НА Д. МАРИНОВ В ПОВЕСТ ЗА ВАРЛААМ И ЙОАСАФ (по ръкопис РМ 3/14)

Нели Василева – “ЛЕСТВИЦАТА” И ПРЕСЛАВСКАТА РЕДАКЦИЯ НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК

Нели Василева – “ЛЕСТВИЦАТА” НА ИОАН СИНАЙСКИ В КОНТЕКСТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА АСКЕТИЧНА ЛИТЕРАТУРА

Нели Василева – НАЙ-СТАРИЯТ БЪЛГАРСКИ ПРЕПИС НА “ЛЕСТВИЦАТА” – ДАТИРОВКА И ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Нели Василева – ОТ ПРЕСЛАВСКАТА КЪМ ТЪРНОВСКАТА КНИЖОВНА НОРМА

Николай Димков – КОЙ Е АВТОРЪТ НА ПРОСТРАННОТО СВ. КЛИМЕНТОВО ЖИТИЕ И ЗА СВ. КЛИМЕНТ ЛИ Е НАПИСАНО ТО?

Николай Кочев – ОНТОЛОГИЯ, ГНОСЕОЛОГИЯ И ЕСТЕТИКА В ЙОАН-ЕКЗАРХОВИЯ ШЕСТОДНЕВ

Николай Николов – ГРЪЦКАТА ЛЕКСИКА В ПЪЛНИЯ СТАРОБЪЛГАРСКИ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, Син. 478)

Николай Николов – (РЕ)КАТЕХИЗАЦИЯ И ЕРЕСИ СПОРЕД СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ

Николай Николов – NOMINA ACTIONIS ET RESULTATIVA НА  -НИP / -ЕНИP В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, СИН. 478)

Николай Николов – ЕСТЕСТВЕНОНАУЧНА ЛЕКСИКА В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, СИН. 478)

Николай Николов – РЕЧНИК – ИНДЕКС НА ГЛАГОЛНИТЕ СЛОВОФОРМИ В ПЪЛНИЯ СТАРОБЪЛГАРСКИ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, СИН. 478)

Николай Николов – СИМВОЛЪТ НА ВЯРАТА И ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПЪЛЕН ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВ. КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ

Николай Николов – СЪЩЕСТВИТЕЛНИ НА –ЬСТВО В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, СИН. 478)

Николай Николов – ГЛАГОЛИТЕ composita В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПЪЛЕН ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВ. КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ

Николай Николов – ИМЕННИТЕ (ФРАЗЕОЛОГИЧНИ) И СЪСТАВНИТЕ УСТОЙЧИВИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Николай Николов – ПОЛУСИНКРЕТИЗЪМ В ТЕМПОРАЛНАТА ОСНОВА НА СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ГЛАГОЛИ

Николай Николов – ФРАЗЕОСХЕМИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (върху материал от Супрасълския сборник)

Николай Николов, Гергана Георгиева – СЛОЖНИТЕ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, СИН. 478) 

Николай Николов – БАЛКАНИЗМИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА КАТЕХИЗИСА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, Син. 478)

Николай Николов, Иванина Петрова – РЕДКИ ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВ. КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, СИН. 478)

Николай Проданов – КЪМ ВЪПРОСА ЗА РЕАЛНОТО АВТОРСТВО НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ СБОРНИК ЕСТЕСТВОЗНАНИЕТО В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

Николай Проданов – КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ЛИ Е КОМПИЛАТОРЪТ НА “ИСТОРИКИИ ЗА БОГА…”?