Маргиналии – книга 2 – 2005

Статии

Снежана Великова – КАТЕГОРИЯТА ПАРАТЕКСТ В МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ

Веселин Панайотов – ВЪЗГЛЕДЪТ НА Б. РАЙКОВ ЗА МАРГИНАЛИИТЕ И НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДНЕШНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

Веселин Панайотов – АКРОСТИХ И МАРГИНАЛИИ

Извори

Десислава Иванова – ДОБАВКИТЕ КЪМ МИНЕЯ ЗА АПРИЛ ОТ СБИРКАТА НА ЦИАМ (№316)

Веселин Панайотов – МАРГИНАЛИИТЕ В ПРЕЗВИТЕР ГРИГОРИЕВИЯ СБОРНИК ПО ПРЕПИСА ОТ XV ВЕК

Десислава Иванова, Веселин Панайотов – МАРГИНАЛИИ ОТ РЪКОПИСИ, СЪХРАНЯВАНИ В СЛОВАКИЯ

Рецензии

Десислава Иванова – КОТЛЕНСКАТА ВЪЗРОЖДЕНСКА ИСТОРИЯ В КРАТКИ ТЕКСТОВЕ

Показалци за книга 1

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА

ПОКАЗАЛЕЦ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА