И

Ивета Рашева – ОТ СЕЛИЩНАТА КЪМ “АНТИЧНАТА” ЛЕГЕНДА ЗА ПРИНЦЕСА АНТОЛА И ТВОРЕЦЪТ Н. КЪНЕВ

Иван Денев – ОБРАЗЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ, ОТРАЗЕН В ПРОПОВЕДНИЧЕСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Иван Добрев – КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – АВТОР НА ЦИКЪЛ АЗБУЧНИ СТИХИРИ ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И ЗА БОГОЯВЛЕНИЕ

Иван Илиев – ЗА НАЗВАНИЕТО НА ЕДНО ОТ СЕДЕМТЕ СЛАВЯНСКИ ПЛЕМЕНА

Иван Йорданов – ПЕЧАТ НА ЙОАН, АРХИЕПИСКОП НА БЪЛГАРИЯ (последна четвърт на ІХ в. !?)

Иван Йорданов – ПЕЧАТ НА ПЛИСКОВИСКИЯ АРХИЕПИСКОП ГЕОРГИ (886-889), НАМЕРЕН В СТОЛИЦАТА НА КОЦЕЛ

Иван Йорданов – ПЕЧАТИ НА КИРИЛИЦА ОТ ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Иван Йорданов – НОВИ НАХОДКИ НА ВИЗАНТИЙСКИ ПЕЧАТИ  (IХ-Х в.) ОТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

Иван Марчевски – MISCELANIAE PHILOSOPHICAE, THEOLOGICAE ET PHILOLOGICAE (ПРЕВОД С УМИСЪЛ)

Ивета Рашева – НЯКОЛКО ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗДЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 1000-ГОДИШНИНАТА ОТ УСПЕНИЕТО НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Ивета Рашева – ОЩЕ ЕДИН ПОГЛЕД КЪМ ПОЧИТАНЕТО НА СВ. АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ ОТСВ. НАУМ ОХРИДСКИ И НЕГОВИТЕ ВЪЗМОЖНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Ивета Рашева – ПОДНОВЕНИЯТ ВЪЗРОЖДЕНСКИ АНАХРОНИЗЪМ ЗА ПОКРЪСТВАНЕТО НА БОРИС I В ДВА РАЗКАЗА ОТ ПОРЕДИЦАТА НА ХУДОЖЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА „ДРЕВНА БЪЛГАРИЯ”

Ивета Рашева – КОНЦЕПТЪТ ЗА  УЧАСТИЕТО НА  СВ. КИРИЛ И СВ. МЕТОДИЙ В БЪЛГАРСКОТО ПОКРЪСТВАНЕ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКАТА НИ ИСТОРИОГРАФИЯ (XVIII В.)

Ивета Рашева – СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ: ПРЕДТЕЧИ НА ЗЛАТНАТА ЕПОХА (РАЗМИСЛИ ВЪРХУ НЯКОЛКО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИВАН ВАЗОВ)

Ивета Рашева – ПРЕДСТАВАТА ЗА ГРОБА ГОСПОДЕН. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ЙЕРУСАЛИМИИ ОТ ФОНДА НА РИМ – ВАРНА

Йежи Русек – ИЗ НАБЛЮДЕНИЯТА ВЪРХУ ЛЕКСИКАТА НА ЕКЗАРХОВИЯ “ШЕСТОДНИВ”

Йеромонах Павел Стефанов – ПЪРВИТЕ ПЕЧАТНИ КИРИЛСКИ КНИГИ НА БАЛКАНИТЕ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ

Илиана Чекова – ЛЕТОПИСНИТЕ ПОХВАЛИ ЗА КНЯЗ ВЛАДИМИР И ЗА КНЯЗ ЯРОСЛАВ В “ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ” – ПОЕТИКА И ТЕКСТОЛОГИЧНИ ДОГАДКИ

Илиана Чекова – АПОСТОЛИТЕ И ПРОСВЕТИТЕЛИТЕ – СЕЯЧИ НА ДУХОВНИ СЛОВА (НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ МОТИВА “ОРАН/ СЕИТБА/ ЖЪТВА”)

Илонка Стоянова – ЗА КАНОНИЗАЦИЯТА НА СВЕТИИТЕ

Имре X. Тот – НАБЛЮДЕНИЯ НАД ГРАФИКОЙ И ЯЗЫКОМ ДРЕВНОБОЛГАРСКИХ НАДПИСЕЙ

Имре Тот – КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ПО ИСТОЧНИКАМ ПЕРВОГО ЖИТИЯ СВЯТОГО НАУМА

Имре Тот – СМЕНА ПАРАДИГМЫ В БОЛГАРИИ (886-990)

Имре Тот – ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ВРЕМЕНИ ЙОАНА ЭКЗАРХА