З

Зарко Ждраков – ЗА ПРЕХОДА ОТ ГЛАГОЛИЦА КЪМ КИРИЛИЦА (ПО ДАННИ НА СЕДМОЛЪЧНИЯ ПЕЧАТ ОТ ПЛИСКА)

Зарко Ждраков – ПОТИРИТЕ ОТ НОВГОРОД В АВТОГРАФСКИ КОНТЕКСТ

Зарко Ждраков – НЕИЗВЕСТЕН БЪЛГАРСКИ МЕДАЛЬОН-АМУЛЕТ ОТ IХ ВЕК

Зарко Ждраков – БУСТРОФЕДОННОТО ПИСАНЕ ПРИ ПРАБЪЛГАРИТЕ