З

Зарко Ждраков – ЗА ПРЕХОДА ОТ ГЛАГОЛИЦА КЪМ КИРИЛИЦА (ПО ДАННИ НА СЕДМОЛЪЧНИЯ ПЕЧАТ ОТ ПЛИСКА)

Зарко Ждраков – ПОТИРИТЕ ОТ НОВГОРОД В АВТОГРАФСКИ КОНТЕКСТ

Зарко Ждраков – НЕИЗВЕСТЕН БЪЛГАРСКИ МЕДАЛЬОН-АМУЛЕТ ОТ IХ ВЕК

Зарко Ждраков – БУСТРОФЕДОННОТО ПИСАНЕ ПРИ ПРАБЪЛГАРИТЕ

Зарко Ждраков – ЕНИГМАТИЧНАТА ДУМА ВИХТОУНЬ И ПРОБЛЕМЪТ ЗА РОДОВАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ В „ИМЕННИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХАНОВЕ“

Зарко Ждраков – ХАРИЗМАТА НА РОДА ДУЛО – СМИСЪЛ НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА „ИМЕННИКА“

Зарко Ждраков, Пламен Орфеев – ПАЛЕОГРАФСКИ ПРИНОС: ГРЪЦКАТА БУКВА “бета“ КАТО ДАТИРАЩ ЕЛЕМЕНТ В БЪЛГАРСКАТА ЕПИГРАФИКА

Зарко Ждраков, Анета Тихова – ЗА ЕДИН „ШАРАП ТАШ“ С КИРИЛСКИ НАДПИС

Зарко Ждраков (София), Анета Тихова – ЕДИН ПЪРВОБЪЛГАРСКИ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИК ЗА ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ