Глѫбины кънижныѩ – книга 6 – 2015

РЪКОПИС № 403 ОТ СБИРКАТА НА ЦИАИ – СОФИЯ
(МИНЕЙ ЗА ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ)

 Грета Стоянова

 

РЪКОПИС № 403 ОТ СБИРКАТА НА ЦИАИ СОФИЯ (МИНЕЙ ЗА МЕСЕЦИТЕ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ)

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЪКОПИС № 403 ОТ СБИРКАТА НА ЦИАИ СОФИЯ

ТЕКСТ НА РЪКОПИС № 403 ОТ СБИРКАТА НА ЦИАИ СОФИЯ (МИНЕЙ ЗА МЕСЕЦИТЕ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ)

РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК