Глѫбины кънижныѩ – книга 4 – 2006

ПЕРГАМЕНТЕН ПСАЛТИР ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIV ВЕК ОТ ШУМЕНСКИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – Цветанка Янакиева

ШУМЕНСКИ ПСАЛТИР (РКП №2605 ШИМ, НБКМ №1 (54), ПЕРГАМЕНТЕН ЛИСТ № 455 (90) от НБКМ)

АКРОСТИХ С ИМЕТО НА ЛЕОН – Веселин Панайотов

АКРОСТИХ В ЧЕТИРИПЕСНЕЦ ОТ ЦВЕТНИЯ ТРИОД – Веселин Панайотов

АСЕН – АВТОР НА АКРОСТИХА В ПОСЛЕДНИЯ КАНОН ОТ ОКТОИХА – Веселин Панайотов

АКРОСТИХ В КАНОНА ЗА ФИЛИН ДЯКОН ПО ДВА ВАРИАНТА – Веселин Панайотов

 ВЪЗМОЖЕН СЛАВЯНСКИ АКРОСТИХ В СЛУЖБАТА ЗА СВ. ЙОАН РИЛСКИ – Веселин Панайотов

 ФРАГМЕНТ ОТ АКРОСТИХ В КАНОНА ЗА ЕМИЛИАН КИЗИЧЕСКИ – Веселин Панайотов

 ЙОАКИМ – АВТОР НА КАНОНА ЗА КРЪСТА – ВеселинПанайотов

ТЕОДОСИЕВ КАНОН ЗА СВ. НИКОЛАЙ – Веселин Панайотов

 ЗА ЕДИН РАНЕН ПЛАСТ В СЛУЖБАТА НА СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ ПО ПРЕПИСА ОТ 1451 ГОДИНА – Веселин Панайотов

 СЛУЖБА ЗА СВ. ИЛАРИОН МЪГЛЕНСКИ – Веселин Панайотов

 ВЪЗМОЖНИ АЗБУЧНИ СТИХИРИ В СЛУЖБАТА ЗА СВ. САВА СРЪБСКИ – Веселин Панайотов

 ОСОБЕНОСТИ НА СЛУЖБАТА ЗА СВ. ПАРАСКЕВА ПО ВАРИАНТ ОТ XVIII ВЕК – Веселин Панайотов

ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПОЕТЕСА – Веселин Панайотов

 РАЗКАЗ ЗА УБИЙСТВОТО НА ИМПЕРАТОР ВАЛЕНТ ОТ “БЪЛГАРИТЕ” ПРЕЗ 378 ГОДИНА – Веселин Панайотов

ДВЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ТВОРЧЕСТВОТО НА ГЕОРГИ СКИЛИЦА – Веселин Панайотов