Глѫбины кънижныѩ – книга 2 – 2004

ОПИСИ НА РЪКОПИСИ

“НЕБЕСА” ИОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО В ДРЕВНЕРУССКОЙ РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ: ОБЗОР СПИСКОВ – Христо Трендафилов

ИЗДАНИЯ НА ТЕКСТОВЕ

“Пѣснь къ богоу пѣвамъ” – АКРОСТИХОВЕ НА СВ. МЕТОДИЙ? – Веселин Панайотов

ЖИТИЕТО НА МЪЧЕНИК ТЕОТЕКН – ЕДИН НЕИЗДАДЕН ПРЕСЛАВСКИ ПРЕВОД – Климентина Иванова

КАНОН ЗА ТЕОДОР ТИРОН ОТ КЛИМЕНТ – Веселин Панайотов

СВЕДЕНИЯ ЗА ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В ЕДНО ПОЛЕМИЧЕСКО СЪЧИНЕНИЕ – Веселин Панайотов

ПРАВИЛА И ПОСЛАНИЯ ЗА ЕРЕСИТЕ – Веселин Панайотов

АНТИЕРЕТИЧЕСКИЯТ ЦИКЪЛ В КОРМЧАЯТА ОТ ХVІ ВЕК – Веселин Панайотов

ЛЕЧЕБНИЦИ – Веселин Панайотов

ХРОНИКАТА НА ИСАЙ – Веселин Панайотов

СЛОВО ЗА МАЙКАТА ГРЕШНИЦА – Десислава Иванова, Веселин Панайотов

ДВА КАНОНА НА СЛАВЯНСКИЯ КНИЖОВНИК БОЯН – Веселин Панайотов