Б

Благой Шаламанов – ЛЕКСИКАТА НА СЛУЖБАТА НА ЦАР ПЕТЪР (ПО ДРАГАНОВИЯ МИНЕЙ ОТ ХІІІ В.)

Божидар Стоянов, Емануил Стоянов – ФОТОГРАМЕТРИЧЕН ПОДХОД ЗА ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ

Божидар Стоянов, Емануил Стоянов, Грета Стоянова, Пенчо Маркишки – ИНОВАЦИОНЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ И ФОТОГРАМЕТРИЧЕН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪГЛАТА ЦЪРКВА ОТ ПРЕСЛАВ

Бойка Мирчева – КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ – АВТОР НА ОРИГИНАЛНИЯ СЛАВЯНСКИ КАНОН ЗА ДИМИТЪР СОЛУНСКИ

Борис Успенский – ИМЯ И ТИТУЛ

Боряна Велчева – СРЕДНОБЪЛГАРСКИЯТ ВОКАЛИЗЪМ

Боряна Велчева – СТАРОБЪЛГАРСКОТО тръмы ‘КОННА ЧЕТА’