Симпозиум “Епохата на цар Петър I (927-969): култури и субкултури”, 13-14 ноември 2015 г.