Международен симпозиум “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ И БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК”, 1-3 ноември, 2013 г.