Международен симпозиум “Константин Преславски и неговата епоха” 12-14 октомври 2017 г.