„Международен симпозиум “Кирило-методиевите ученици в плиска” 8-29 октомври 2016 г.