Научен център "Преславска книжовна школа"

Проекти


Проект “Изследване и издаване на произведения, свързани с ръкописната традиция на Плисковско-Преславското книжовно средище”

публикувана на 04 Май 2001

Научноизследователски проект, осигурен на конкурсни начала със средства целево от Държавния бюджет, на тема: “Изследване и издаване на произведения, свързани с ръкописната традиция на Плисковско-Пресла