Научен център "Преславска книжовна школа"

Проекти


Проект "Изследване и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция"

публикувана на 14 Март 2006

Научноизследователски проект № 6/14.03.2006 г. по Договор № 2024/15.06.2006 г (на конкурсни начала със средства, осигурени целево от Държавния бюджет) на тема “Изследване и издаване на паметници, свърз

Проект "ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ, СВЪРЗАНИ С РЪКОПИСНАТА ТРАДИЦИЯ НА ПЛИСКОВСКО-ПРЕСЛАВСКОТО КНИЖОВНО СРЕДИЩЕ"

публикувана на 31 Май 2005

Научноизследователски проект № 24/25.02.2005 г., по Договор № 3651/31.05.2005 г. (на конкурсни начала със средства, осигурени целево от Държавния бюджет) на тема “ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ, СВЪ

Проект "ЗАВЕТНИТЕ ТЕСТОВЕ В СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА"

публикувана на 31 Март 2002

Научноизследователски проект № 43/15.03.2002 г. (на конкурсни начала със средства, осигурени целево от Държавния бюджет), на тема “ЗАВЕТНИТЕ ТЕСТОВЕ В СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА”, с ръководител доц. д-р

Проект “Палеографски и езикови особености на пергаментен псалтир № 2605 от ШРИМ и НБКМ”

публикувана на 15 Март 2002

Научноизследователски проект № 44/15.03.2002 г. по Договор № 039/04.06.2002 г. (на конкурсни начала със средства, осигурени целево от Държавния бюджет) на тема “Палеографски и езикови особености на пер