Научен център "Преславска книжовна школа"

Проекти


Проект: Международен симпозиум “Свети Константин-Кирил Философ – дипломат, книжовник, равноапостол”

публикувана на 09 Април 2009

Проект за частично финансиране на научни или творчески прояви на колективи от ШУ на тема: Международен симпозиум “Свети Константин-Кирил Философ – дипломат, книжовник, равноапостол”, Договор № РД-07-66

Проект "ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ"

публикувана на 09 Април 2009

Научноизследователски проект на тема: ”ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ”, Договор № РД-07-648/09.