Научен център "Преславска книжовна школа"

Проекти


Проект "ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ"

публикувана на 31 Март 2012

Научноизследователски проект на тема: "ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ", Договор № РД-07-330/15.