Научен център "Преславска книжовна школа"

Проекти


Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха“

публикувана на 22 Март 2017

Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха“, №РД-08-109/06.02.2017, финансиран от параграф “Научни изследвания” на Шуменския университет, ръководител - доц. д-р Тодор Тодоров.