Научен център "Преславска книжовна школа"

Проекти


проект: Международен симпозиум „КИРИЛО-МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЛИСКА” - 2016 г.

публикувана на 23 Ноември 2016

Проект „Международен симпозиум “Кирило-методиевите ученици в плиска”, Договор № РД-10-443/07. 03. 2016 г. (вх. № РД-08-124/08.02.2016 г.), ръководител проф. д-р Веселин Панайотов