Научен център "Преславска книжовна школа"

Проекти


проект: “ЕПОХАТА НА ЦАР ПЕТЪР I (927-969): КУЛТУРИ И СУБКУЛТУРИ ” - 2015 г.

публикувана на 16 Декември 2015

Проект: Епохата на цар Петър I (927-969): култури и субкултури13-14 ноември 2015 г., гр. Шумен, Договор №  РД-10-666/01.04.2015 г. (Вх. № РД-08-327/13.03.2015 г.), научен ръководител: проф. д-р Веселин Панайотов