Научен център "Преславска книжовна школа"

Проекти


проект: ”МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ХРИСТИЯНСТВО И КНИЖНИНА“ - 2014 г.

публикувана на 16 Декември 2015

Проект: ”МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ХРИСТИЯНСТВО И КНИЖНИНА“, Договор РД-10-606/04.04.2014 г. (вх. № РД-08-269/14.03.2014 г.), научен ръководител: проф. д-р Веселин Панайотов