Научен център "Преславска книжовна школа"

Проекти


проект: Международен симпозиум „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ И БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК” - 2013 г.

публикувана на 16 Декември 2015

проект: "Международен симпозиум „Св. Св. Кирил и Методий и БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК”, вх. № РД-08-276/15.03.2013  г., научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева