Научен център "Преславска книжовна школа"

Контакти

НАУЧЕН ЦЕНТЪР

“ПРЕСЛАВСКА КНИЖОВНА ШКОЛА”

КОРПУС 3, СТАЯ 327, 313
тел. (++359 54) 83 04 95 /вътрешен 116/
(++359 54) 83 04 95 /вътрешен 120/
e-mail: pks@shu.bg;  pksshum@abv.bg;

 

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
Научен център “Преславска книжовна школа”
ул. “Университетска” № 115
Шумен 9712

Konstantin Preslavsky University of Shumen
Research center Preslav Literary School
9712 Shumen
BULGARIA

 

 

 

Директор:проф. д-р Веселин Панайотов
e-mail: vesich55@abv.bg

проф. д.ф.н Христо Трендафилов
e-mail: trendafilovhristo@abv.bg 

доц. д-р Мария Тихова
е-mail: mtihova@abv.bg

гл. ас. д-р Грета Стоянова
e-mail: g.stoyanova@shu.bg

 Форма за контакт


Име:
E-mail:
Телефон:
Относно:
Запитване:
Код: