Научен център "Преславска книжовна школа"

Издания - МЕДИЕВИСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - МЕДИЕВИСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА ПЕЙО ДИМИТРОВ