Научен център "Преславска книжовна школа"

Галерия - Международен симпозиум "ХРИСТИЯНСТВО И КНИЖНИНА" 24-25 октомври 2014 г.Снимка Снимка