Научен център "Преславска книжовна школа"

Галерия - Международен симпозиум "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ И БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК", 1-3 ноември, 2013 г.


Снимките са изготвени от Невена Костова, Илиана Стайкова и Радослав Желев, студенти от специалност "Български език и история" при Шуменския университет   
Снимка Снимка