Научен център "Преславска книжовна школа"

Галерия - Наум 2010


НЦ “Преславска книжовна школа”, заедно със Института по литература при БАН, организира и проведе международен симпозиум “Свети Наум – дело, съратници и последователи”, посветен на 1100 години от Успението на Свети Наум. Научният форум се проведе в Шумен на 29-30 октомври 2010 г. Участваха 44 изследователи от България, Норвегия, Унгария, Русия, Испания, Словения, Дания.
Снимка Снимка