Научен център "Преславска книжовна школа"

Актуално


Международен симпозиум “Велика Моравия – Велики Преслав”, 16-18 Май 2006 г.

публикувана на 10 Май 2006

На 16 май 2006 г., в 309 аудитория на Шуменския университет, беше открит от Ректора на Шуменския университет – проф. д.ф.н. Добрин Добрев, Международен симпозиум “Велика Моравия – Велики Преслав”, посв

Трети Международен симпозиум “Преславска книжовна школа” 22 - 23 октомври 2004

публикувана на 10 Май 2004

На 22 и 23 октомври 2004 година в зала 309 на Ректората на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” се проведе Трети Международен симпозиум “Преславска книжовна школа”.