Научен център "Преславска книжовна школа"

Актуално


Трети Международен симпозиум “Преславска книжовна школа” 22 - 23 октомври 2004

публикувана на 10 Май 2004

На 22 и 23 октомври 2004 година в зала 309 на Ректората на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” се проведе Трети Международен симпозиум “Преславска книжовна школа”.