Научен център "Преславска книжовна школа"

Актуално


Международен симпозиум "Свети Наум - дело, съратници и последователи", 29-30 октомври 2010 г.

публикувана на 16 Март 2011

  Научен център “Преславска книжовна школа”, заедно със Института по литература при БАН, организира и проведе международен симпозиум “Свети Наум – дело, съратници и последователи”, посветен на 1100