Научен център "Преславска книжовна школа"

Актуално


Международен симпозиум “КИРИЛО-МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЛИСКА”, 28-29 октомври 2016 г., Шумен

публикувана на 21 Март 2016

Уважаеми КОЛЕГИ,             Научният център “Преславска книжовна школа” към ФХН при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” организира Международен симпозиум “Кирило-методиевите учен

Международен симпозиум “ЕПОХАТА НА ЦАР ПЕТЪР I (927-969): КУЛТУРИ И СУБКУЛТУРИ”

публикувана на 19 Май 2015

    Научният център “Преславска книжовна школа” към ФХН при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” организира Международен симпозиум “Епохата на цар Петър I (927-969): култури и субкулту

Международен симпозиум “ЕПОХАТА НА ЦАР ПЕТЪР I (927-969): КУЛТУРИ И СУБКУЛТУРИ”

публикувана на 19 Май 2015

    Научният център “Преславска книжовна школа” към ФХН при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” организира Международен симпозиум “епохата на цар петър I (927-969): култури и субкулту

Международен симпозиум “ХРИСТИЯНСТВО И КНИЖНИНА”, 24-25 октомври 2014 г., гр. Шумен

публикувана на 18 Март 2014

Уважаеми КОЛЕГИ,        Научният център “Преславска книжовна школа” към ФХН при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” и Регионалната библотека „Стилиян Чилингиров“ - Шумен организир