Научен център "Преславска книжовна школа"

Актуално


Излезе от печат двутомното издание на Уилям Федер - Псевдо-Атанасий Александрийски. Въпроси и отговори към княз Антиох

публикувана на 09 Февруари 2017

 Излезе от печат двутомното издание на проф. Уилям Федер - Псевдо-Атанасий Александрийски. Въпроси и отговори към княз Антиох. Т. Увод и показалци. Т. 2. Текст. Шумен, 2016.

Юбилеен международен симпозиум “КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ И НЕГОВАТА ЕПОХА”, 12-14 октомври 2017 г.

публикувана на 12 Декември 2016

Уважаеми КОЛЕГИ,             През 2017 г. се изпълват 40 години от създаването на Научен център “Преславска книжовна школа” при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. По този повод

НАУЧНА ПРОГРАМА НА МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ "КИРИЛО-МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЛИСКА", 28-29 ОКТОМВРИ 2016 Г.

публикувана на 19 Октомври 2016

Международен симпозиум “Кирило-Методиевите ученици в Плиска”, 28-29 октомври 2016 г., гр. Шумен   НАУЧНА ПРОГРАМА   28 октомври 2016 г. (петък) Зала 219, Корпус 1  

Международен симпозиум “КИРИЛО-МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЛИСКА”, 28-29 октомври 2016 г., Шумен

публикувана на 21 Март 2016

Уважаеми КОЛЕГИ,             Научният център “Преславска книжовна школа” към ФХН при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” организира Международен симпозиум “Кирило-методиевите учен