Научен център "Преславска книжовна школа"

Актуално


Откриване на Международен симпозиум "КИРИЛО-МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЛИСКА" - 28 октомври 2016 г., от 10.30 часа, зала 219, Корпус 1 на Шуменския университет

публикувана на 17 Октомври 2016